Privacybeleid

Precor Incorporated ("Precor") neemt uw privacy serieus en streeft ernaar te voldoen aan privacywetten van overheidswege en richtlijnen van de sector om u en uw identiteit te beschermen. In dit Privacybeleid ("Privacybeleid") wordt beschreven hoe wij met de persoonlijke informatie omgaan die u aan ons verstrekt op deze Website ("Website"). Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website van  Precor , niet op een andere website van het merk  Amer Sports, of sites van derden die mogelijk toegankelijk zijn vanaf de Website van Precor.

Nadat u dit Privacybeleid hebt gelezen, dat is toegevoegd aan en een deel vormt van de bepalingen en voorwaarden van deze Website, weet u:

 1. welke gegevens Precor van u verzamelt
 2. hoe Precor uw gegevens gebruikt
 3. welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop Precor uw gegevens behandelt
 4. hoe Precor uw privacy beschermt
 5. wat Precor doet wanneer kinderen deze Website bezoeken
 6. hoe u contact kunt opnemen met Precor

Lees dit Privacybeleid voordat u deze Website gebruikt of gegevens aan ons verstrekt. Ons Privacybeleid kan af en toe worden gewijzigd en als u deze website blijft gebruiken, gaat u akkoord met deze wijzigingen. Controleer dit deel van de website regelmatig op updates van dit Privacybeleid.

 1. GEGEVENS DIE PRECOR VAN U VERZAMELT

  Actieve verzameling van gegevens

  Evenals vele andere websites verzamelen wij actief gegevens van onze bezoekers door specifieke vragen te stellen op deze Website en door u rechtstreeks contact met ons te laten opnemen via e-mail. Sommige gegevens die u verstrekt, zijn mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens (dit zijn gegevens die alleen aan u kunnen worden gekoppeld, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort).

  Passieve verzameling van gegevens

  Terwijl u door een website navigeert, kunnen bepaalde gegevens op een passieve manier worden verzameld (dit wil zeggen dat ze worden verzameld zonder dat u de gegevens actief verstrekt) met behulp van verschillende technologieën en middelen, zoals de verzameling van navigatiegegevens. Zoals de meeste website -beheerders, volgen wij IP -adressen, gebruiken wij sessiecookies en persistente cookies en wijzen wij internettags toe. Ons systeem verzamelt ook automatisch gegevens over de onderdelen die u op deze Website bezoekt en verzamelt operationele gegevens over de technologie die u gebruikt, zoals uw browser, type van computer, besturingssystemen en Internet Service Providers.

  Wij verzamelen passief gegevens om te ontdekken welke onderdelen van deze Website de populairste zijn, welke onderdelen verbeteringen nodig hebben en welke technologieën onze bezoekers gebruiken. Deze gegevens helpen ons om deze Website bij te werken en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook uit veiligheidsoverwegingen, om beveiligingslekken op te sporen en te blokkeren en om u een veilige online omgeving te bieden.

 2. HOE GEBRUIKT PRECOR UW GEGEVENS

  Precor gebruikt uw persoonlijke gegevens om de werking van deze Website te verbeteren en om u alle functies te laten gebruiken. Precor kan contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms of post over nieuwe functies, producten of andere onderwerpen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. Precor geeft uw persoonlijke gegevens mogelijk ook vrij aan de gewaardeerde leveranciers die ons helpen om de gegevens te verwerken of de producten te leveren die onze klanten bestellen. Deze leveranciers mogen deze gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan om ons te helpen om producten en diensten te leveren. Precor kan verzamelde statistieken over onze klanten, verkoop, online verkeerspatronen en verwante informatie aan betrouwbare derden bieden, maar deze statistieken omvatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Precor geeft mogelijk ook gegevens vrij die verplicht moeten worden onthuld door wetten of door een bevoegde overheidsinstantie.

  Momenteel zal  Precor uw gegevens niet verhuren aan, verkopen aan of delen met derden voor doelstellingen die niet aan deze Website zijn gerelateerd, het bedrijf kan dit mogelijk in de toekomst wel doen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gedeeld, neemt u contact met ons op via privacy@precor.com.

 3. KEUZES OVER DE MANIER WAAROP PRECOR UW GEGEVENS GEBRUIKT

  Wij streven ernaar u zoveel mogelijk keuzes en controle te bieden met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij hebben mechanismen gemaakt om u de volgende controle over uw gegevens te bieden:

  u kunt er ook voor kiezen om geen marketingberichten meer te ontvangen van Precor door ons hiervan op de hoogte te brengen via >.

  Als u geen cookies wilt verzamelen, kunt u uw browser instellen zodat deze cookies weigert of u waarschuwt wanneer er cookies worden verstuurd. Als u de cookies uitschakelt, houd er dan rekening mee dat sommige onderdelen van deze Website niet toegankelijk zijn of niet correct werken.

  U dient dit Privacybeleid goed te lezen omdat u er altijd voor kunt kiezen om deze Website niet te gebruiken als u niet akkoord gaat met onze werkwijze. Onthoud dat als u een onderdeel van deze Website gebruikt, u ons Privacybeleid aanvaardt en ermee instemt. Als wij dit Privacybeleid bijwerken en u deze Website blijft gebruiken (nadat het bijgewerkte Privacybeleid is gepost), betekent dit dat u de voorwaarden van het bijgewerkte Privacybeleid aanvaardt en ermee instemt.

 4. >HOE BESCHERMT PRECOR UW GEGEVENS

  Wij werken hard aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken technische en procedurele methodes om de integriteit en veiligheid van onze databases te bewaren door gegevens die wij via de Website hebben ontvangen in een gecontroleerde database bewaren.

  Deze Website bevat koppelingen naar andere websites die door derden worden bediend en die mogelijk in u zijn geïnteresseerd. Wij hebben gen controle over de websites van derden, die mogelijk uw persoonlijke gegevens verzamelen. Wanneer u een koppeling volgt en deze Website verlaat, doet u dit op eigen risico.

 5. WAT DOET PRECOR ALS KINDEREN DEZE WEBSITE BEZOEKEN

  Deze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wij zullen niet bewust gegevens verzamelen van bezoekers aan onze Website uit deze leeftijdsgroep. Wij moedigen ouders aan om met hun kinderen te praten over hun gebruik van internet en de gegevens die zij online onthullen.

 6. HOE KUNT U MET PRECOR CONTACT OPNEMEN

  Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit Privacybeleid of het informatiegebruik van deze Website, neem dan contact met ons op via privacy@precor.com. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met Precor via het volgende adres: Precor USA, ter attentie van Web Master, 20031 142nd Ave. NE, P.O. Box 7202, Woodinville, WA 98072-4002.

VOOR E-COMMERCE:

Bepalingen en voorwaarden

Als u de webwinkel van Precor bezoekt of er koopt, gaat u akkoord met de "Gebruiksvoorwaarden" en het "Privacybeleid" van de Website van  Precor  en de voorwaarden die hier worden opgesomd, elke toepasselijke toevoegingen van amazon.com naast elke ander wet of regelgeving die van toepassing is op de aankoop bij verkopers via het internet en/of het World Wide Web. Lees de "Gebruiksvoorwaarden" en het "Privacybeleid" aandachtig. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, VERLAAT DAN DEZE WEBWINKEL EN BEËINDIG UW BESTELLING NIET.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u  Precor.com bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u op een elektronische manier met ons. U stemt ermee in om op elektronische manier communicatie van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door berichten op deze Website te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, berichten, onthullingen en andere communicatie die wij u op een elektronische manier bezorgen, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat deze communicatie schriftelijk is.

UW ACCOUNT

Als u deze Website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het behoud van devertrouwelijkheid van uw account en het wachtwoord en voor de beperkte toegang tot uw computer en gaat u ermee akkoord om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account of met uw wachtwoord gebeuren. Precor verkoopt geen producten aan kinderen, maar wel aan volwassenen die deze met een creditcard of een andere toegestane betalingsmethode aanschaffen. Als u jonger bent dan 18, kunt u Precor.com alleen gebruiken in medewerking van een ouder of voogd. Precor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.