Käyttöehdot

LUE HUOLELLISESTI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
Kaikkeen Precor Incorporated -yhtiön (”Precor”) -verkkosivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja (näitä ”käyttöehtoja”). Kun käytät tätä verkkosivustoa, annat hyväksyntäsi näille käyttöehdoille, joita voidaan muuttaa aika ajoin, sekä tietosuojakäytännölle, joka on täten sisällytetty näihin käyttöohjeisiin viittauksena. Älä käytä tätä verkkosivustoa, jos et suostu sitoutumaan näihin ehtoihin. Precor voi muuttaa ajoittain ehtoja julkaisemalla muutetut ehdot tässä verkkosivustossa. Muista siis käydä aika ajoin tarkistamassa ne, sillä verkkosivuston käyttöä jatkamalla annat hyväksyntäsi muutetuille ehdoille.

PRECOR PYRKII KAIKIN KOHTUULLISIN TOIMIN ANTAMAAN PAIKKANSAPITÄVIÄ JA AJANKOHTAISIA TIETOJA YRITYKSESTÄMME JA TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA OLEVISTA TUOTTEISTAMME. ÄLÄ KUITENKAAN OLETA, ETTÄ TARJOTUT TIEDOT OVAT AINA AJANTASAISIA TAI ETTÄ TÄMÄ VERKKOSIVUSTO SISÄLTÄÄ KAIKKI OLEELLISET SAATAVISSA OLEVAT TIEDOT.

TUOTEMERKKI JA TEKIJÄNOIKEUDET: Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tässä verkkosivustossa olevat materiaalit on suojattu tekijänoikeuksilla, mallisuojalla, tavaramerkeillä ja/tai immateriaalioikeuksilla, jotka omistavat Precor tai sen lisenssinantajat, ja lisäksi Yhdysvaltain ja kansainväliset tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat lait suojaavat niitä. ”Precor” on tavaramerkki, ja Precor-logo ja kaikki asiaankuuluvat tuote- ja palvelutuotenimet, mallit ja tunnuslauseet ovat Precorin tavaramerkkejä. Et saa käyttää tällaisia merkkejä ilman Precorin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikkia muita nimiä, tuotemerkkejä ja merkkejä käytetään ainoastaan yksilöintitarkoituksessa, ja ne saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet, joita ei tässä erikseen myönnetä, pidätetään.

ILMOITUS TÄSSÄ VERKKOSIVUSTOSSA OLEVISTA MATERIAALEISTA: Lupa käyttää tämän verkkosivuston materiaaleja (kuten esitteitä, lehdistötiedotteita, käyttöoppaita) myönnetään sillä ehdolla, että näitä materiaaleja käytetään vain tiedonhankkimista varten ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä kopioida millekään verkossa olevalle tietokoneelle tai julkaista tällaisella tietokoneella tai lähetetä julkisesti minkään viestintävälineen kautta. Suostut siihen, ettet saa jaella, julkaista, lähettää, muokata, esittää tämän verkkosivuston sisältöä, luoda siihen perustuvia teoksia tai hyödyntää sitä millään tavalla. Ellei Precor anna kirjallista erityislupaa, et saa kopioida, myydä tai hyödyntää missään kaupallisessa tarkoituksessa (a) mitään tämän verkkosivuston osaa, (b) tähän verkkosivustoon pääsyä tai (c) tämän verkkosivuston tai mikä tahansa tämän verkkosivuston saatavissa olevien palvelujen tai materiaalien käyttöä. Suostut vapauttamaan Precorin vastuusta ja puolustamaan Precoria kaikissa tapauksissa, joissa käytät tässä sivustossa olevaa materiaalia luvattomalla tavalla. Hyväksyt, että sisällön valtuuttamaton käyttö voi aiheuttaa Precorille korvaamatonta haittaa ja että luvattoman käytön tapauksessa Precorilla on oikeus kieltomääräykseen muiden lain nojalla sen käytettävissä olevien korvauksenhakukeinojen lisäksi.

LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUSTOIHIN: Joidenkin tässä sivustossa olevien linkkien kautta pääsee sivustoihin, jotka eivät ole hallinnassamme. Precor tarjoaa nämä linkit ainoastaan käyttäjän hyödyksi. Linkin näkyminen ei tarkoita, että Precor mainostaa sitä, eikä Precor ole vastuussa minkä tahansa kolmannen osapuolen linkitettyjen verkkosivustojen tuotteiden tai palvelujen sisällöstä, eikä Precor anna mitään lupauksia niiden laadun, sisällön tai paikkansapitävyyden suhteen. Tällaisten linkkien käyttö on täysin käyttäjän vastuulla.

KANSSAKÄYNTI KOLMANNEN OSAPUOLEN KAUPPIAIDEN KANSSA: Jos päätät vastata tai osallistua mainoskampanjaan tai suorittaa kauppatapahtumia jonkin tässä verkkosivustossa olevan tai tämän verkkosivuston kautta löytyvän kauppiaan kanssa, hyväksyt ja sallit, että Precor ei ole osapuolena tällaisessa kanssakäynnissä tällaisen kauppiaan kanssa eikä ole vastuussa siitä, mukaan lukien kauppiaan harjoittama tietojesi käsittely sekä kaikki sinun ja kauppiaan välisiä kauppatapahtumia koskevat ehdot. Ehdot, jotka koskevat kanssakäyntiäsi minkä tahansa kauppiaan kanssa, ovat yksinomaan sinun ja kyseisen kauppiaan välisiä ehtoja. Hyväksyt, että Precor ei ole missään vastuussa minkäänlaisista tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua sinulle tällaisen kanssakäynnin vuoksi tai siitä syystä, että tällaisia kauppiaita esitetään tässä verkkosivustossa tai tämän verkkosivuston kautta.

PRECORIN JA SEN LISENSSINANTAJIEN VASTUU
Precor ei ole missään vastuussa materiaaleista, tiedoista ja mielipiteistä, jotka tarjotaan tai jotka ovat saatavissa Precorin verkkosivustossa tai sen kautta (”sivuston sisällöstä”). Sivuston sisältöön luottaminen on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Precor kiistää kaiken vastuun kaikista sivuston sisällön käytöstä aiheutuvista loukkaantumisista tai vahingoista.

YKSITYISYYS, HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS
Precorin tietosuojakäytännössä, jotka sisällytetään näihin käyttöohjeisiin viittauksena, kuvataan, miten Precor käyttää henkilötietojasi sekä mitkä ovat omat vastuusi yksityisyytesi suojaamisessa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Tämä verkkosivusto ja sivuston sisältö tarjotaan ”sellaisinaan” tai ”siten kuin ne ovat saatavissa” ilman minkäänlaista nimenomaista tai konkludenttista takuuta, muun muassa myyntikelpoisuutta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta tai oikeuksien loukkaamattomuutta koskevat takuut tai kaikki liiketoimien, käytön tai kauppatavan synnyttämät takuut. Precor ei anna mitään takuuta tai lupausta Precorin verkkosivuston laadusta, paikkansapitävyydestä tai saatavuudesta. Precor ei nimenomaisesti takaa tai lupaa, että Precorin verkkosivusto, sivuston sisältö tai tässä verkkosivustossa tai sen kautta tarjotut palvelut ovat paikkansapitäviä, luotettavia, virheettömiä tai keskeytymättömiä, että viat korjataan, että Precorin verkkosivusto tai palvelin, jonka kautta se tarjotaan, eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja tai että Precorin verkkosivusto täyttää muuten tarpeesi tai odotuksesi. VASTUUNRAJOITUS. Käyttäjällä on kaikki vastuu ja riskit tämän verkkosivuston ja ylipäätään internetin käytöstä. Precor tai mikä tahansa tämän verkkosivuston luomiseen tai ylläpitämiseen osallistuva taho ei missään tapauksessa, mukaan lukien laiminlyönti, ole vastuussa mistään SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA tai MENETETYISTÄ TUOTOISTA, jotka ovat seurausta verkkosivuston, sivuston sisällön tai minkä tahansa tämän verkkosivuston ja/tai muiden tähän sivustoon linkittävien sivustojen käytöstä tai käytön estymisestä. Precor tai mikä tahansa tämän verkkosivuston luomiseen tai ylläpitämiseen osallistuva taho ei ole myöskään vastuussa mistään sellaisista vahingoista, joihin lukeutuu muun muassa se, että jäsen tai vierailija luottaa verkkosivustossa oleviin tai verkkosivuston kautta saatuihin tietojen tai jotka ovat seurausta erheistä, tekemättä jättämisistä, keskeytymisistä, poistamisista tai tiedostoista, viruksista, virheistä, vioista tai mistä tahansa laiminlyönnistä, kommunikaatiovirheestä, varkaudesta, tuhoutumisesta tai luvattomasta pääsystä, huolimatta siitä, onko Precorille ilmoitettu etukäteen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

TIETOLÄHETYKSET
Kaikista lähettämistäsi tietolähetyksistä tulee Precorin omaisuutta, ja niitä käytetään yksinomaan Precorin harkinnan mukaan.  Mitkään tietolähetykset eivät ole missään tarkoituksessa luottamuksellisia.  Precor pidättää oikeuden poistaa mitkä tahansa tietolähetykset tai hylätä ne mistä tahansa syystä.  Lähettämällä materiaalia annat Precorille nimenomaisesti ei-yksinomaisen, korvauksettoman, pysyvän, peruuttamattoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, jaella ja esittää tällaista sisältöä sekä luoda siihen perustuvia teoksia kaikkialla maailmassa missä tahansa viestintävälineessä.  Ennen kuin voit lähettää materiaalia, sinun on hyväksyttävä seuraavat käyttöoikeus- ja julkaisuehdot sekä Precorin verkkosivuston käyttöehdot.

 

KÄYTTÖOIKEUS JA JULKAISU

 

Käypänä korvauksena, joka tässä myönnetään vastaanotetuksi, myönnän täten Precor Incorporated -yhtiölle (”Precor”), sen laillisille edustajille ja luovutuksensaajille, niille, joiden puolesta Precor toimii, ja niille, jotka toimivat sen valtuuksilla ja luvalla, korvauksettoman, pysyvän, peruuttamattoman ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, kopioida, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, suojata tekijänoikeuksilla, jaella ja esittää kaikkea kirjallista sisältöä ja siihen liittyviä materiaaleja sekä luoda niistä johdettuja teoksia, mukaan lukien nimeni ja valokuvani, jotka lähetän Precorille (”tietolähetykset”), kokonaan tai osittain, rajoittamatta niitä mitenkään muutosten ja muokkausten suhteen, oman tai tekaistun nimeni yhteydessä Precorin sivustossa tai missä tahansa viestintävälinemuodossa kaikkialla maailmassa Precorin kaupallisia tai ei-kaupallisia tarkoituksia varten. 

 

Lisäksi vakuutan, että vastaanotettu korvaus on täysi maksu huolimatta mistään jatkuvasta tietolähetysteni julkaisusta missä tahansa viestintävälinemuodossa.  Minulla ei ole mitään muita korvausvaatimuksia ja vaatimuksia (mukaan lukien muun muassa vaatimukset, jotka perustuvat yksityisyyden loukkaukseen, herjauksen tai julkisuusoikeuteen), jotka aiheutuvat mistä tahansa nimeni tai valokuvieni käytöstä, muuttamisesta tai yhdistetyssä muodossa käytöstä tämän mukaisesti laadituissa valmiissa materiaaleissa.

 

Täten vapautan vastuusta Precorin tai sen edustajat tai luovutuksensaajat, kaikille sen luvalla tai valtuuksilla toimivat henkilöt tai ne, joiden puolesta Precor toimii, ja myönnän näille tahoille vastuuvapauden kaiken sellaisen vastuun suhteen, joka syntyy jostain muutoksesta tai yhdistetyssä muodossa käytöstä, sekä tahattomasta että muunlaisesta, missä tahansa julkaisussa missä tahansa viestintävälineessä huolimatta sen vaikutuksesta tai koetusta vaikutuksesta minuun.

 

Vakuutan olevan yli 21-vuotias. Lisäksi vakuutan, että minulla on oikeus solmia tämä sopimus ja että minulla ei ole tässä myönnettyjä oikeuksia rasittavia ristiriitaisia sitoumuksia tai velvoitteita. En ole valtuuttanut enkä valtuuta tai salli nimeni tai valokuvani käyttöä minkään sellaisen tuotteen tai palvelun mainonnassa tai myynninedistämisessä, joka on Precorin tuotteiden tai palvelujen kilpailija tai joka ei ole yhteensopiva niiden kanssa.

 

SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS
Tämän verkkosivuston omistaja toimii Yhdysvaltain Washingtonin osavaltiosta käsin. Precor ei anna mitään lupausta siitä, että tämän verkkosivuston materiaalit soveltuvat tai ovat saatavissa muissa sijainneissa käyttämiseen. Jos siirryt tähän verkkosivustoon muista sijainneista, sinun on noudatettava paikallisia lakeja.

YHTEYDENOTTO
Ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen termsofuse@precor.com, jos tulet tietoiseksi jostain sisällöstä, joka voi loukata kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai jonka uskot rikkovan näitä käyttöehtoja.

SEKALAISTA
Näihin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön sovelletaan kaikissa suhteissa Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakeja, joiden mukaan niitä myös tulkitaan, huomioimatta sen lakisäännösten valintaoikeutta. Näissä käyttöehdoissa ja niiden aika ajoin muutetuissa versioissa esitetään täydellisesti ja yksinomaan sinun ja Precorin välinen Precorin verkkosivustoa koskeva sopimus, eikä millään sinulle suullisesti tai muulla tavalla kerrotuilla ehdoilla ole mitään vaikutusta tai pätevyyttä tämän suhteen. Myös tietosuojakäytäntöä voidaan muokata aika ajoin.  Kaikki kanteen perusteet, joita sinulla voi olla Precorin verkkosivuston suhteen, pitää tuoda käsittelyyn yhden (1) vuoden kuluessa vaatimuksen tai kanteen perusteen syntymisestä, tai muutoin kyseinen vaatimus tai kanteen peruste hylätään.  Kaikkien näitä käyttöehtoja, tietosuojakäytäntöä tai Precor-verkkosivuston käyttöäsi koskevien kanteen perusteiden osalta yksinomainen oikeustoimivalta on Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion King Countyn piirikunnan osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimilla. Suostut alistumaan näiden oikeusistuimien oikeustoimivaltaan.

Jos jotain näiden käyttöehtojen osaa ei voi panna täytäntöön, täytäntöönpanokelvottoman osan tulkitaan vastaavan, niin tarkasti kuin mahdollista, osapuolten alkuperäisiä aikeita. Muut näiden käyttöehtojen määräykset jäävät täysivaltaisiksi ja voimaan.

Jos Precor ei vaadi tai toimeenpane näiden käyttöehtojen jonkin määräyksen tarkkaa toteutumista, tämän ei katsota tarkoittavan luopumista kyseisen määräyksen voimassaolosta. Precorin ja sinun välisen kanssakäynnin tai asioiden hoidon tai minkään kauppatapojen ei katsota muuttavan näitä käyttöehtoja.

 

VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

Jos käyt Precorin verkkokaupassa tai teet ostoksia siellä, hyväksyt Precorin verkkosivuston ”käyttöehdot” ja ”tietosuojakäytännön” sekä tässä mainitut ehdot, kaikki soveltuvat amazon.com-sivuston lisäykset kaikkien muiden internetin tai WWW:n kautta tapahtuvaa vähittäisostoa koskevien lakien ja asetusten lisäksi. Lue ”käyttöehdot” ja ”tietosuojakäytäntö” huolellisesti.  JOS ET HYVÄKSY JOTAIN NÄISTÄ EHDOISTA, SULJE TÄMÄ VERKKOKAUPPA ÄLÄKÄ TEE MITÄÄN TILAUSTA.

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ
Kun käyt Precor.com-sivustossa tai lähetät meille sähköposteja, viestit kanssamme sähköisesti. Suostut vastaanottamaan meiltä viestejä sähköisessä muodossa. Me viestimme kanssasi sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksia tässä sivustossa. Hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, julkistukset tai muut viestit, jotka annamme sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lakimääräiset vaatimukset, jotka koskevat tällaisen viestinnän kirjallisessa muodossa olemista.

KÄYTTÄJÄTILISI
Jos käytät tätä sivustoa, sinun on pidettävä tilisi ja salasanasi salassa sekä rajoitettava tietokoneellesi pääsyä. Lisäksi hyväksyt olevasi vastuussa kaikesta tililläsi tai salasanallasi tapahtuvasta toiminnasta. Precor ei myy tuotteita lapsille, mutta se myy niitä aikuisille, jotka voivat ostaa ne luottokortilla tai muulla sallitulla maksutavalla. Jos olet alle 18-vuotias, saat käyttää Precor.com-sivustoa ainoastaan yhdessä vanhempasi tai huoltajasi kanssa. Precor pidättää oikeuden olla palvelematta, lopettaa käyttäjätilejä, poistaa tai muokata sisältöä tai peruuttaa tilauksia täysin omansa harkintansa mukaan.

 

NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA VOIDAAN MUUTTAA SIITÄ ILMOITTAMATTA