כיסויי מערום משקולות אופציונליים

כיסויי מערום משקולות אופציונליים

הוסף את כיסויי מערום המשקולות כדי לכסות את החלקים הנעים ולהגן עליהם מפני אבק ולכלוך. הערה: אביזר זה זמין רק בעת הרכישה.

עלונים ומדריכים

לפרטי מוצר נוספים, בחר עלון או מדריך.