מדיניות פרטיות

15 בספטמבר 2016

Amer Sports מחויבת להגן על פרטיותך ולציית לחוקים החלים בתחום ההגנה על נתונים ופרטיות. מדיניות פרטיות זו (להלן, "מדיניות") מיועדת לסייע לך להבין אילו סוגים של מידע אנו אוספים בהקשר למוצרים והשירותים שלנו וכיצד אנו מעבדים מידע זה ומשתמשים בו. במסגרת מדיניות זו, "נתונים אישיים" פירושם מידע הקשור לאדם מסוים אשר מזוהה או ניתן לזיהוי (כלומר, אישיות טבעית).

"Amer Sports" (וכן "אנו", "אנחנו" או "שלנו") פירושו Amer Sports Corporation, לרבות כל קבוצות החברות, הגורמים המסונפים והחברות הבנות המשתייכים לתאגיד זה מעת לעת. המותגים השייכים ל-Amer Sports מפורטים בכתובת www.amersports.com/brands. אתה מאשר ומסכים שבנתונים האישיים שלך שיאספו ניתן לעשות שימוש בהתאם למדיניות זו ולצרכיה של חברה אחת או יותר הנכללת בקבוצת החברות של Amer Sports, אשר ייחשבו, בנפרד או יחדיו, כבעלות השליטה ביחס לנתונים אלה.

 מדיניות זו חלה על נתונים אישיים הנאספים בהקשר למוצרים והשירותים המוצעים על-ידי Amer Sports או דרך יחסי גומלין אחרים עמנו שבמסגרתם מופיע קישור או אזכור מתאים אחר למדיניות זו, לדוגמה, בהקשר למוצרים, אתרי האינטרנט, היישומים וסוגי שירותים אחרים המוצעים על-ידי Amer Sports, על פי רוב באמצעים אלקטרוניים, וכן שירותים אחרים כגון שירותים ללקוח ושירותי אחריות, אירועים ללקוחות או מבצעי קידום מכירות ומסעות פרסום.

אנו עשויים לספק תנאים נוספים הקשורים לפרטיות בהקשר למוצר או שירות ספציפיים של Amer Sports. תנאים אלה, הייחודיים למוצר או שירות מסוימים, יקבלו עדיפות על פני מדיניות זו במקרה של סתירה. בנוסף, המוצרים או השירותים שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרים של חברות אחרות ולשירותים אחרים של גורמי צד שלישי, המקיימים מדיניות פרטיות משלהם. אנו ממליצים לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות של שירותים אלה. Amer Sports אינה נושאת באחריות לנוהגי הפרטיות או לתוכן של שירותי צד שלישי מסוג זה.

במקרים בהם על פי הדין החל נדרשת הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים כמתואר במדיניות זו, הסכמה זו תתקבל באמצעים המתאימים, כגון סימון תיבה המציינת את הסכמתך, בחירת הגדרות טכניות עבור מוצר או אתר, או הצהרה או התנהגות אחרת המעידה בבירור על הסכמתך לביצוע העיבוד, בהתאם למוצר, האתר, השירות או היישום שבו אתה משתמש.

 הנתונים הנאספים

ברוב המקרים, אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך כאשר אתה רוכש את המוצרים או השירותים שלנו, משתמש בשירותים שלנו או נרשם להם, נרשם למבצע קידום מכירות או מסע פרסום או מקיים עמנו אינטראקציה בדרך אחרת.  להלן דוגמאות לקטגוריות של הנתונים שאנו אוספים לגביך.

 מידע טכני. ברוב המקרים, ניתן לבקר באתרים או להשתמש במוצרים או בשירותים שלנו מבלי להזדהות. עם זאת, מידע טכני מסוים נאסף באופן שגרתי כחלק סטנדרטי מהשימוש בשירותים. מידע זה כולל, לדוגמה, כתובת IP, זמני גישה, האתר שממנו התחברת, הדפים שבהם ביקרת, הקישורים שבהם השתמשת, המודעות ותכנים אחרים שבהם צפית, מידע על ההתקנים שלך ומידע טכני דומה אחר שהדפדפן שלך מספק לנו או שעשוי להיאסף בדרך אחרת בהקשר למוצרים ושירותים מסוימים. בעת השימוש בשירותינו או במהלך אינטראקציה אחרת עמנו באמצעות רשתות טלקומוניקציה, ייתכן שמידע נוסף, כגון מספר הטלפון הנייד שלך, ישודר אלינו על-ידי מפעיל שירותי הטלקומוניקציה, כחלק סטנדרטי מתהליך התקשורת.  בנוסף, עיין בסעיף "שימוש בקובצי Cookie ומשואות רשת" להלן.

המידע שאתה מספק לנו. כאשר אתה נרשם לשירותים שלנו, מבצע רכישה, נרשם למבצע קידום מכירות או מקיים עמנו אינטראקציה אחרת, ייתכן שנבקש ממך לספק לנו פרטים מסוימים כגון שם, כתובת דוא"ל, כתובת פיסית וכן שמות משתמש, סיסמאות ופרטים אחרים המשמשים לאימות משתמשים ולאישור פעולותיהם, או הדרושים כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שביקשת או כדי לתקשר עמך, וכן מידע שאתה מעלה כגון מיקום, פרטי מסלול, תמונות וכיו"ב. אנו עשויים לאסוף נתוני הדרכה, פרטים דמוגרפיים, מיקוד והעדפות שפה.

בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אחר שאתה מספק, כגון הסכמה, העדפות ומשוב, מידע הקשור להתקנים שלך ומידע אחר שתספק לנו. לתשומת לבך, מידע מסוים הנאסף ממך ואשר אינו מאפשר זיהוי, יכול להפוך למידע המאפשר זיהוי כאשר תספק לנו את נתוניך האישיים. חלק מהשירותים שלנו עשויים לאפשר לך לשלוח מידע על אנשים אחרים, לדוגמה, אם תבצע הזמנה של מוצר שברצונך לשלוח ישירות אל נמען אחר.

קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים. אנו עשויים לאסוף נתונים ביומטריים ונתונים הקשורים לבריאותך כגון לחץ דם, קצב לב, טביעות אצבע או נתונים דומים, בהתאם לשירות או למוצר שרכשת. המשתמשים מתבקשים להעניק את הסכמתם המפורשת לאיסוף של נתונים מעין אלה, עבור כל שירות או מוצר. בשירותים או יישומים מסוימים, ניתן לעשות זאת על-ידי קביעת ההגדרות של היישום או השירות. הימנעות מהסכמה עלולה להשפיע על אספקת השירות הרלוונטי.

העסקאות שלך עמנו. אנו אוספים או מבקשים מידע הקשור לרכישתך או לשימושך במוצרים או בשירותים שלנו, וכן לאינטראקציות אחרות שלך עמנו. מידע מעין זה עשוי לכלול, לדוגמה, פרטים על השאילתות או הבקשות ששלחת, המוצרים והשירותים שסופקו (לרבות פרטי משלוח), פרטי רכישות (לרבות תשלומים שבוצעו, פרטי כרטיס אשראי, כתובת לחיוב, בדיקות אשראי ומידע פיננסי אחר), פרטי הסכמים שנערכו בינך לבין Amer Sports, תיעוד של אנשי קשר והתקשרויות, מידע ופרטים בנוגע לתוכן שסיפקת לנו ומידע דומה נוסף הקשור לעסקאות. אנו עשויים, בהתאם לחוקים החלים, לתעד את התקשורת בינך לבין מחלקת שירות הלקוחות שלנו או מוקדי תקשורת דומים אחרים.

 נתוני מיקום. שירותים מסוימים עשויים לעשות שימוש בנתוני המיקום שלך. עם זאת, השימוש בנתוני המיקום שלך כפוף להסכמתך מראש, עבור כל אחד מהשירותים.

נתונים המתקבלים מגורמי צד שלישי. בנוסף לנתונים האישיים שאנו מקבלים ממך, אנו עשויים לקבל, בהתאם לחוקים החלים, נתונים אישיים מסוימים מחברות להשכרת רשימות ומקורות אחרים הפתוחים לציבור. אלה עשויים לכלול נתונים אישיים כגון מידע בנושא אשראי ועדכוני כתובת.

 מטרות העיבוד

Amer Sports מעבדת את נתוניך האישיים למטרות המתוארות במדיניות זו ו/או הנתונים האישיים שלך יועברו לארה"ב ויעובדו שם..   בכל מדיניות נוספת הייחודית לשירות מסוים. שים לב כי מטרה אחת או יותר עשויה לחול בו-זמנית.

 אספקת מוצרים ושירותים. אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ולהשתמש בהם במטרה לספק לך את המוצר או השירות שביקשת, למלא בקשות אחרות שלך, לעבד את הזמנתך או באופן אחר כפי שיידרש לביצוע או לאכיפת ביצוע החוזה המתקיים בינך לבין Amer Sports. בנוסף, אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ולהשתמש בהם במטרה להבטיח את תפקודם התקין ואבטחתם של המוצרים והשירותים שלנו, כדי לזהות אותך וכדי למנוע ולזהות הונאות ושימושים אחרים לרעה.

 פיתוח מוצרים ושירותים. אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ולהשתמש בהם במטרה לפתח את המוצרים ו/או השירותים שלנו. עם זאת, ברוב המקרים אנו משתמשים רק במידע מצטבר וסטטיסטי במסגרת פיתוח המוצרים והשירותים שלנו, ולא בנתונים המאפשרים זיהוי שלך באופן ישיר. בנוסף, אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ולהשתמש בהם במטרה להתאים אישית את ההצעות שלנו ולספק לך שירות רלוונטי יותר, לדוגמה, כדי לספק המלצות ולהציג תוכן ופרסום מותאמים אישית. אנו עשויים לשלב את הנתונים האישיים שנאספו בהקשר לשימושך במוצר ו/או שירות מסוימים של Amer Sports עם נתונים אישיים אחרים שלך שנמצאים ברשותנו, למעט במקרים בהם נתונים אישיים אלה נאספו למטרה אחרת.

 תקשורת אתך ושיווק. אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ולהשתמש בהם במטרה לקיים עמך תקשורת, לדוגמה, כדי לספק מידע הקשור למוצרים ו/או לשירותים שבהם אתה משתמש או ליצור עמך קשר במסגרת סקרי שביעות רצון. אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ולהשתמש בהם למטרות שיווק. מטרות שיווק עשויות לכלול שימוש בנתוניך האישיים לצורך שיווק מותאם אישית או מחקר בהתאם לחוקים החלים, לדוגמה, כדי לערוך מחקר שוק ולספק לך מידע בנוגע למוצרים, שירותים או מבצעי קידום המכירות שלנו באמצעים אלקטרוניים או אחרים, השייכים לנו או המסופקים על-ידי צד שלישי.

 בנוסף, מוצרים ושירותים שלנו עשויים לשמש לקידום מוצרים ושירותים של חברות אחרות. עם זאת, Amer Sports לא תמסור את נתוניך האישיים לחברות מעין אלה למטרות השיווק שלהן ללא הסכמתך מראש.

 יצירת פרופיל. אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ולהשתמש בהם לצורך יצירת פרופיל, וזאת למטרות כגון שיווק ישיר ממוקד ושיפור המוצרים או השירותים שלנו. בנוסף, אנו עשויים ליצור מידע מצטבר וסטטיסטי על בסיס נתוניך האישיים. יצירת פרופיל כוללת עיבוד אוטומטי של נתוניך האישיים לצורכי הערכה, ניתוח או חיזוי של העדפותיך או תחומי העניין האישיים שלך במטרה, לדוגמה, לשלוח לך מסרים שיווקיים בנוגע למוצרים או השירותים המתאימים לך ביותר.

 העברת הנתונים האישיים שלך

אנו רשאים למסור את נתוניך האישיים לגורמי צד שלישי אך ורק כאמור להלן במדיניות זו, או כפי שנדרש על פי חוק.

קבוצת החברות של Amer Sports. אתה מאשר ומסכים שאנו רשאים לשתף את נתוניך האישיים בתוך קבוצת החברות של Amer Sports, ועשויים להעביר את נתוניך האישיים לצורך שימוש מצד חברות אחרות המשתייכות לקבוצת החברות של Amer Sports.

 ספקי שירותים וגורמי צד שלישי מורשים אחרים. אנו עשויים להעביר את נתוניך האישיים לגורמי צד שלישי מורשים, המעבדים נתונים אישיים בשם Amer Sports למטרות המתוארות במדיניות זו, כגון ספקי שירותים טכניים, לוגיסטיים ואחרים. גורמים אלה אינם מורשים להשתמש בנתוניך האישיים לכל מטרה אחרת מלבד זו שלשמה נתוניך האישיים נאספו, ואנו דורשים מהם לציית לחוקים החלים ולתנאי מדיניות זו וכן להשתמש באמצעי אבטחה מתאימים להגנה על נתוניך האישיים.

 בנוסף, אנו עשויים להעביר את נתוניך האישיים, לרבות קצב לב, נתונים ביומטריים או נתונים אחרים הקשורים למצב בריאותי, אל שותף שירות, במקרים בהם תשתמש בשירותים שבהם חברת צד שלישי צריכה לעבד נתונים מעין אלה במטרה לספק את השירות הרלוונטי או אם הסכמת בנפרד שחברת צד שלישי תעבד את נתוניך בהקשר לשירותים או למוצרים של Amer Sports.

העברות בינלאומיות. ייתכן שהמוצרים והשירותים שלנו יסופקו באמצעות משאבים ושרתים הממוקמים במדינות שונות ברחבי העולם. לפיכך, ייתכן שנתוניך האישיים יועברו אל מחוץ למדינה שבה תשתמש בשירותים שלנו, לרבות מדינות הממוקמות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA), שבהן הרמה של הגנת הנתונים עלולה שלא לעמוד בדרישות הנציבות האירופית. במקרים אלה, אנו נוקטים באמצעים כדי להבטיח שתסופק הגנה הולמת לנתוניך האישיים, כנדרש על פי דין. לצורך העברות בינלאומיות של נתונים אישיים, אנו מסתמכים לרוב על הסכמים המבוססים על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (SCC) של הנציבות האירופית. ניתן לעיין בסעיפי SCC כאן. לקבלת מידע נוסף על העברות בינלאומיות של נתוניך האישיים, ניתן לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל המופיעה להלן.

מסירת נתונים בדרך אחרת. אנו עשויים למסור את נתוניך האישיים או לעבד אותם בדרך אחרת, בהתאם לחוקים החלים, במטרה להגן על האינטרסים הלגיטימיים של Amer Sports, לדוגמה, בהליך משפטי אזרחי או פלילי.

 מיזוגים ורכישות. במקרים בהם נחליט למכור, לקנות, למזג או לארגן מחדש בכל דרך אחרת את עסקינו במדינות כלשהן, הדבר עשוי לכלול מסירה על-ידינו של נתונים אישיים לרוכשים פוטנציאליים או רוכשים בפועל והיועצים שלהם, או קבלה של נתונים אישיים ממוכרים והיועצים שלהם, למטרות של עסקאות מעין אלה.

נתונים הנוגעים לקטינים

Amer Sports אינה מעוניינת לאסוף כל מידע או לבצע כל עסקה עם אנשים הצעירים מהגיל המוגדר כחוקי במדינתם.  אף על פי כן, מסדי הנתונים שלנו עלולים להכיל נתונים אישיים של ילדים כתוצאה מהעובדה שלא תמיד ניתן לקבוע את גילו של המשתמש באופן מדויק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחסום את השירות בפני כל אדם שהנו קטין, או שיש לנו חשד סביר שהנו קטין.

 המדיניות של Amer Sports היא לבקש שקטינים לא יבצעו רכישות או יעסקו בכל פעולה חוקית אחרת במוצרים או בשירותים שלנו ללא קבלת הסכמתו של הורה או אפוטרופוס חוקי, אלא אם הדבר מותר באופן מפורש על פי החוקים החלים. אם אתה קטין אך קיבלת את הסכמתו של האפוטרופוס החוקי שלך, עליך להיות מסוגל להוכיח שהסכמה זו קיימת כאשר תתבקש לכך.

איכות הנתונים ושמירתם

אנו נוקטים באמצעים סבירים כדי לשמור את הנתונים האישיים שאנו מעבדים כאשר הם מדויקים ומעודכנים, ולמחוק נתונים אישיים שאינם עדכניים, שגויים מסיבה אחרת או לא דרושים.

מוצרים ושירותים מסוימים של Amer Sports עשויים לאפשר לך לנהל את הפרופיל שלך ואת המידע השמור בו. אנו ממליצים שתיגש אל נתוניך האישיים דרך הפרופיל שלך מעת לעת כדי לוודא שהפרופיל מדויק ועדכני. זכור שבכל הנוגע לשירותים האלקטרוניים שבמסגרתם תוכל לנהל את הפרופיל שלך, אתה נושא באחריות לספק לנו פרטים נכונים וכן לעדכן את הנתונים האישיים שסיפקת לנו במקרה של שינויים.

אנו שומרים את נתוניך האישיים אך ורק למשך הזמן הנדרש למטרה הרלוונטית או כפי שנדרש על פי החוקים החלים.

 אבטחת נתונים

Amer Sports מיישמת אמצעי אבטחה מתאימים במישור הטכני והארגוני במטרה למנוע ולמזער סיכונים הקשורים לאספקה או לעיבוד של נתונים אישיים.

 אמצעי אבטחה אלה כוללים, במקרים הרלוונטיים, שימוש בחומות אש, מתקני שרתים מאובטחים, הצפנה, מערכות ותהליכים מתאימים לניהול זכויות גישה, בחירה קפדנית של מעבדים, הדרכה מספקת של עובדי Amer Sports המעורבים בעיבוד, וכן אמצעים נחוצים נוספים במטרה לספק הגנה הולמת של נתוניך האישיים מפני שימוש או חשיפה ללא אישור. במקרים הרלוונטיים, אנו עשויים גם ליצור עותקי גיבוי ולהשתמש באמצעים נוספים למניעת נזק בלתי מכוון או השמדה של נתוניך האישיים. אם חלק מסוים מאתר האינטרנט של Amer Sports תומך בעסקאות מקוונות, אנו נשתמש באמצעי אבטחה העומד בתקני התעשייה, כגון Secure Sockets Layer (SSL), כדי להגן על הסודיות והאבטחה של עסקאות מקוונות.

שימוש במשואות רשות וקובצי Cookie

מעת לעת, כאשר תבקר באתר אינטרנט של Amer Sports, ייתכן שיאוחסן במחשב שלך מידע, באמצעות קובץ טקסט בשם Cookie, שיאפשר לנו לזהות את המחשב שלך. אנו משתמשים בקובצי Cookie במטרה לשפר את חוויית השימוש שלך, למשל על-ידי הסרת הצורך להזין את סיסמתך לעתים קרובות במהלך הפעלה או להזין מחדש פריטים שהוספת לסל הקניות, אם לא השלמת את העסקה בביקור אחד. קובצי Cookie משמשים לניתוח התנועה באתרי אינטרנט וליצירת פרופילים.

 חלק מהאתרים של Amer Sports עשויים גם להשתמש בסוגים אחרים של טכנולוגיות אחסון בהתקן מקומי, כגון 'אובייקטים משותפים מקומיים' (Local Shared Objects, המכונים גם 'קובצי Flash Cookie') ואחסון מקומי מסוג HTML5. טכנולוגיות אלה זהות לקובצי ה-Cookie שתוארו לעיל בכך שהן מאוחסנות בהתקן שלך ויכולות לשמש לשמירה של פרטים מסוימים על הפעילויות וההעדפות שלך. עם זאת, טכנולוגיות אלה עשויות לעשות שימוש בחלקים אחרים של ההתקן שלך, בהשוואה לקובצי Cookie סטנדרטיים, ולכן ייתכן שלא תוכל לשלוט בהן באמצעות כלים והגדרות סטנדרטיים של הדפדפן.  כדי למנוע אחסון של קובצי Flash Cookie, בצע את ההנחיות הבאות של Adobe, המופיעות בכתובת http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Amer Sports עשויה להשתמש במשואות רשת (או 'תגי פיקסל') בהקשר לאתרי אינטרנט מסוימים. עם זאת, איננו משתמשים בהן לזיהוי משתמשים באופן אישי. ברוב המקרים, משואות רשת הן תמונות גרפיות הממוקמות באתר אינטרנט ומשמשות לספירת המבקרים באתר ו/או לצורך גישה אל קובצי Cookie מסוימים. מידע זה משמש לשיפור השירותים שלנו. ברוב המקרים, משואות רשת אוספות רק את המידע שהדפדפן שלך מספק לנו כחלק סטנדרטי מכל תקשורת באינטרנט. אם תשבית את קובצי ה-Cookie, משואת הרשת לא תוכל עוד לעקוב אחר הפעילות הספציפית שלך. עם זאת, משואת הרשת תוכל להמשיך לאסוף מידע על ביקורים מכתובת ה-IP שלך, אך מידע זה לא יאפשר עוד זיהוי באופן אישי.

אם ברצונך להשבית קובצי Cookie או לקבל הודעה לפני שהם מאוחסנים בהתקן שלך, תוכל לעשות זאת בהגדרות הדפדפן שלך. לדוגמה, אם אתה משתמש ב-Internet Explorer, תוכל להשבית קובצי Cookie ולנהל אותם בעזרת ההנחיות המופיעות כאן. יחד עם זאת, אם תשבית קובצי Cookie, ייתכן שלא תהיה לנו אפשרות לספק לך שירותים מסוימים או שלא תוכל להציג חלקים מסוימים של אתר זה.

 חלק משותפינו העסקיים, שהתוכן שלהם מקושר אל האתר שלנו או ממנו, עשויים אף הם להשתמש בקובצי Cookie או במשואות רשת. עם זאת, אין לנו אפשרות לגשת לקובצי Cookie אלה ואין לנו שליטה עליהם.

אתה מאשר ומסכים לאחסון של קובצי Cookie, טכנולוגיות אחסון אחרות בהתקן מקומי, משואות ומידע אחר בהתקנים שלך ולגישה שלנו ושל גורמי הצד השלישי המוזכרים לעיל אל קובצי Cookie, טכנולוגיות אחסון אחרות בהתקן מקומי, משואות ומידע אלה.

זכויותיך

שמורה לך הזכות לבקש מידע על הנתונים האישיים שאספנו ממך ובנוגע לך, ולגשת אליהם. בנוסף, שמורה לך הזכות לבקש שאנו נחדש, נתקן, נהפוך לאנונימיים או נמחק כל נתונים אישיים חלקיים, שגויים, לא נחוצים או לא עדכניים שאנו מחזיקים בנוגע לך. עם זאת, אין לנו אפשרות למחוק נתונים אישיים הנדרשים לעמידה בהתחייבויות משפטיות או אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים האישיים על פי החוקים החלים. שמורה לך הזכות לבקש ולקבל את הנתונים האישיים שאספנו לגביך, באמצעי נפוץ ובאופן הניתן לקריאה על-ידי מחשב. במקרים בהם אתה סבור שהנתונים האישיים שאספנו אינם מדויקים, אינך מעוניין שנתוניך האישיים יימחקו לאחר שעיבוד נתוניך האישיים נמצא בלתי חוקי או שהנתונים האישיים אינם נחוצים עוד, או אם התנגדת לעיבוד הנתונים וטרם הסתיים הדיון לגבי קיומו של בסיס לגיטימי לביצוע העיבוד, תוכל לבקש להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך.

 בנוסף, בכל עת תוכל להביע התנגדות לעיבוד נתוניך האישיים למטרות שיווק ישיר, שליחת חומרי קידום מכירות או ביצוע מחקרי שוק. יתירה מכך, במקרים בהם עיבוד נתוניך האישיים מתבצע בכפוף להסכמתך, שמורה לך הזכות למשוך את הסכמתך לעיבוד הנתונים בכל עת.

אם תרצה לממש את זכויותיך האמורות לעיל, תוכל, לפי הצורך ובהתאם לחוקים החלים, לעשות זאת על-ידי פנייה אלינו באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים בחומרי השיווק או להלן במדיניות זו. במקרים מסוימים, בייחוד אם תרצה שנמחק את נתוניך האישיים או נפסיק לעבד אותם, ייתכן שכתוצאה מכך לא נוכל להמשיך לספק לך את השירותים. למטרות אלה, אנו ממליצים שתשתמש בכלים שאנו מעמידים לרשותך לצורך ניהול הפרופיל, משום שכלים אלה מספקים לך במקרים רבים גישה ישירה אל נתוניך האישיים ומאפשרים לך לנהל אותם ביעילות.

לתשומת לבך, ייתכן ש-Amer Sports תצטרך לזהות אותך ולבקש מידע נוסף כדי שתהיה לנו אפשרות למלא את בקשותיך לעיל. בנוסף, שים לב שהחוק הרלוונטי עשוי להטיל מגבלות או להכיל תנאים אחרים הקשורים לזכויותיך האמורות לעיל.

הגשת תלונה לרשות המפקחת

 אם תהיה סבור כי פעילויות העיבוד של נתוניך האישיים על-ידי Amer Sports אינן עולות בקנה אחד עם החוקים החלים בתחום הגנת הנתונים או כי Amer Sports לא הבטיחה במידה מספקת את מימוש זכויותיך, תוכל להגיש תלונה לרשות המפקחת המקומית האחראית על אבטחת נתונים.

 בעל השליטה בנתונים האישיים שלך ופרטי יצירת קשר

להלן בעלי השליטה בנתונים, הנושאים באחריות למטרות החוקים החלים בתחום הגנת הנתונים:

1) Amer Sports Corporation
​Konepajankuja 6
00511 Helsinki
Finland

וכן

2) החברה המשתייכת לקבוצת החברות של Amer Sports, שבדף האינטרנט, ביישום, במוצר או בשירות שלה אתה משתמש (השם והכתובת הרשומה זמינים במהלך הרכישה או ההרשמה)

וכן, כפי שרלוונטי:

3) החברה המשתייכת לקבוצת החברות של Amer Sports, אשר משתמשת בנתוניך האישיים למטרות שיווק ישיר או מטרות דומות (השם והכתובת הרשומה מופיעים בחומר השיווקי שהתקבל על-ידך).

תוכל לפנות אל בעלי השליטה בנתונים האמורים לעיל בכתובת הבאה:

Amer Sports Corporation
c/o Legal

​Konepajankuja 6
00510 Helsinki
Finland

שינויים במדיניות פרטיות זו

מעת לעת, Amer Sports עשויה לעדכן מדיניות פרטיות זו ולבצע בה שינויים. אם השינוי כולל מטרות חדשות של עיבוד הנתונים, Amer Sports תספק לך הודעה מוקדמת בדבר שינויים אלה וכן, במקרים הרלוונטיים, תבקש את הסכמתך.