מחשבון יעד קצב לב

Heart Rate Graphicבאופן כללי, קצב הלב המרבי שלכם הוא כ- 220 פחות גילכם. ה- MHR שלכם הוא המגבלה הגבוהה ביותר שהמערכת הקרדיו-וסקולרית שלכם יכולה להתמודד איתה במהלך פעילות גופנית

כדי לקבלאימון נמרץ במיוחד, כוונו ליעד קצב לב של 70 עד 85 אחוז מקצב הלב המרבי (MHR) שלכם.

מספריםאלו הם הערכות המספקות ערך ממוצע. לאנשים רבים יש לעתים MHR גבוה או נמוך יותר של עד 15-20 פעימות לדקה. קיימת מחלוקת לגבי אופן ההערכה המדויק ביותר של ה- MHR ושל טווח אחוזי היעד שלכם.

אםאתםמחפשים יותר מהערכה, שקלו לפנות לרופא מתעמלים או למאמן אישי כדי לדון בטווח היעד הרצוי שלכם.

כדילבדוק את קצב הלב שלכם במהלך האימון:

  1. עצרו את האימון לרגע.
  2. מדדואת קצב הפעימות שלכם למשך 10 שניות.
  3. הכפילו מספר זה ב- 6 כדי לחשב את הפעימות לדקה שלכם.

אםרקהתחלתם בתוכנית הכושר שלכם, שמרו על קצב הלב שלכם בקצה התחתון של אזור יעד קצב הלב ועבדו בהדרגה להעלאת רמת האינטנסיביות.

מקור:MayoClinic.com

קבעו מהו טווח קצב הלב האירובי שלכם כדי לייעל את יתרונות האימון שלכם.