מכשיר מתיחות לשרירי הסובך C623EC

C623EC

מתיחות שרירי הסובך

תנוחת הישיבה של מכשיר מתיחות שרירי הסובך מסדרת C-Line מאפשר למשתמש לנתב את הכוח בצורה נכונה לכל אורך הירכיים. האפשרויות הרבות של מיקום הרגל מאפשרות התאמה למשתמשים גבוהים ונמוכים כאחד ללא כל צורך בכוונון מוט עבור הרגל.

Details

עלונים ומדריכים

לפרטי מוצר נוספים, בחר עלון או מדריך.