מכשירי הרמת משקולות עם כבלים

 • FTS Glide
  מערכת אימונים פונקציונלית
  • מערומי משקולות דואליים עם יחס הרמסה של 2:1
  • כוונון ידידותי למשתמש של גלגלת מאפשר 33 תנוחות התחלה
  • לוח הנחיות מספק הוראות לאימון
 • Precor FTS Functional Training System
  FTS
  מערכת אימונים פונקציונלית
  • מערומי משקולות דואליים עם יחס הרמסה של 1:2
  • כוונון ידידותי למשתמש של גלגלת מאפשר 24 תנוחות התחלה
  • לוח תרשימי הנחיות לקיר, מספק הוראות לאימון