• Queenax Superfunctional Suspension App
  • ערכת תרגילי בטן בתלייה

    ערכת תרגילי הבטן בתלייה היא כלי אימון בתלייה המאפשר למשתמש להיתלות על-ידי העברת הזרועות דרך שתי לולאות התלייה. תנוחה זו מאפשרת למשתמש להחזיק את פלג הגוף העליון במצב תלוי ולנצל את כוח הכבידה ביחס לתנועות בפלג הגוף העליון, יציבות פלג הגוף העליון ותרגילי ייצוב המפעילים את שרירי הליבה.

תכונות

תכונות הציוד

חלקים (2) לולאות / רצועות של מכשיר לאימון שרירי הבטן בתלייה
(2) תפסים
משקל מרבי למשתמש 135 ק"ג