EFX® 546i Elliptical Fitness Crosstrainer™‎

Elliptical Fitness Crosstrainer™‎

EFX® 546i

EFX® 546i הוא מכשיר Elliptical Fitness Crosstrainer™‎ מסחרי באיכות מעולה. למכשיר הנעה עצמית, זוויות CrossRamp®‎ בטווח של 15 עד 40 מעלות, מוטות יד מקובעים, 10 תוכניות, 20 רמות התנגדות, ניטור קצב לב באמצעי מגע וטלמטריה עם Smart Rate®‎ ומעקב מתקדם אחר מדדים. לא כולל רצועת חזה לשידור קצב לב.

Details

עלונים ומדריכים

לפרטי מוצר נוספים, בחר עלון או מדריך.