תחזוקה

מונעת

תוכניות תחזוקה מונעת

טיפול ציוד

תחזוקה מונעת היא הכרחית להארכת חיי הציוד שלכם, לשיפור זמן הפעילות ולשמירה על כיסוי האחריות. מהנדסי השירות של Precor מבצעים את הנהלים הרשומים להלן, בהתאם לסוג הציוד. לפרטים נוספים על נהלי התחזוקה, עיינו במדריך השירות של הציוד שלכם.

תחזוקה:

פעם שבוע פעם בחודש פעם ברבעון* פעם בחצי שנה**
 • וידוא פעולה תקינה.
 • ודאו שתפס העצירה נמצא במקומו ופועל כראוי.
 • בדקו את המתח, המסילה והיישור של רצועת הריצה. מתח מחדש או כוונן לפי הצורך.
 • בדקו את מברשות מנוע ההנעה, אם רלוונטי.
 • ודאו שהמכשיר ממוקם בצורה ישרה על הרצפה.
 • בצעו בדיקה חזותית של המשטח ורצועת הריצה וודאו שהמשטח והרצועה אינם בלויים ושלא נגרם להם נזק. החליפו אותו, לפי הצורך.
 • בדקו את המתח של רצועות ההינע וכוונן לפי הצורך.
 • מרחו חומר סיכוך על בורג מנוע ההרמה.
 • העבירו את מתג ההפעלה/המפסק האוטומטי למצב כבוי והוציאו את התקע משקע החשמל שבקיר.
 • בדקו את כבל החשמל וודא שלא נגרם לו נזק ושלא נתפס מתחת להליכון. ודאו שתפס הכבל מחובר היטב.
 • הסירו את המכסה ושאבו אבק מהתא ומהמאוורר של בקר המנוע.
 • בדקו את פעולת חיישן המהירות.
 • בדקו את כבל החשמל וודאו שלא נגרם לו נזק ושאינו מפותל מתחת להליכון.
 • בצעו בדיקת פעולה כדי לוודא שכל התכונות פועלות כראוי.
 • בצעו את אבחון התוכנה, בדקו את פעולת נורות ה-LED ורשמו את נתוני מד המרחק.
 • בצעו בדיקה חזותית של כל החוטים והמחברים.
 • שאבו אבק מתחת למכשיר.
 • נקו את מסגרת ההליכון באמצעות בד ספוג בחומר ניקוי מאושר. השתמשו במברשת ניילון רכב או במגבת לניקוי רצועת הריצה.
 • בדקו שחיישן הדופק האלחוטי והידני פועלים כראוי.
 • בצעו את אבחון התוכנה, בדקו את פעולת נורות ה-LED ורשמו את נתוני מד המרחק.
 • נתקו את כל המשטחים.
 • נקו את הרצפה מתחת להליכון.
 • השתמשו במגבת יבשה לניקוי רצועת הריצה והמשטח
 • נגבו את משטח לוח הבקרה האלקטרוני.
 • ודאו ששרוך הבטיחות נמצא במקומו ופועל כראוי.
 • בדקו נקודות ריתוך, המסגרת וחיבורי חוטים גלויים לעין.
 • נקו את לוח הבקרה האלקטרוני בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך ולאחר מכן יבשו אותו בצורה מלאה.
 • נקו את רצועות ההינע והגלגלות בעזרת מברשת ברזל קטנה.
 • נקו את לוח הבקרה עם מסך המגע בעזרת תמיסה מדוללת של אלכוהול איזופרופיל 91% ומים בכמות שווה ולאחר מכן יבשו אותה בצורה מלאה.
 • בדקו את רצועת הריצה והמסוע.

IMPORTANT! USE EXTREME CAUTION when the rear cover is removed.
Serious injury could result if fingers are pinched between the flywheel spokes, crank arms, stair arms, and drive weldment.

פעם שבוע פעם בחודש פעם ברבעון* פעם בחצי שנה**
 • וידוא פעולה תקינה.
 • בדוק נקודות ריתוך, המסגרת וחיבורי חוטים גלויים לעין.
 • בדוק את ערך המומנט בזרוע הארכובה ובתי המסבים.
 • בדוק את מתח הסוללה.
 • ודא שהמכשיר ממוקם בצורה ישרה על הרצפה.
 • בדוק את בורג מנוע ההרמה וסכך לפי הצורך.
 • בדוק את הרצועות לאיתור מתח ושחיקה חריגה.
 • בצע את אבחון התוכנה, בדוק את פעולת נורות ה-LED ורשום את נתוני מד המרחק.
 • שאב אבק מתחת למכשיר.
 • הסר את הכיסויים האחוריים ושאב מסביב ללוח האלקטרוני באמצעות שואב אבק שאינו יוצר חשמל סטטי רב.
 • סכך את בורג מנוע ההרמה באמצעות חומר סיכוך סינתטי.
 • בצע בדיקת פעולה מלאה של כל התוכניות וההגדרות.
 • נקה את כל המשטחים.
 • נקה את רצועות ההינע והגלגלות.
 • בצע בדיקה חזותית של משטח העלייה ורצועות ההינע לאיתור סדקים, שחיקה או בלאי חריג.
 • השתמש במברשת ניילון רכה לניקוי החריצים בדוושות.
 • ודא שהגלגלים מסתובבים בצורה חלקה על המסילה.
 • בדוק את פעולת חיישן המהירות.
 • נקה את לוח הבקרה האלקטרוני בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך ולאחר מכן יבש אותו בצורה מלאה.
 • נקה את המסילות והגלגלים בעזרת תמיסה מאושרת.
 • בצע בדיקה חזותית של כל החוטים והמחברים.
 • נקה את לוח הבקרה עם מסך המגע בעזרת תמיסה מדוללת של אלכוהול איזופרופיל 91% ומים בכמות שווה ולאחר מכן יבש אותה בצורה מלאה.
 • בדוק את כבל החשמל. ודא שכבל החשמל לא נתפס מתחת למכשיר.
 • בדוק שחיישן הדופק האלחוטי והידני פועלים כראוי.
 • שאב אבק מהשטיח או שטוף עם סמרטוט לח את הרצפה מתחת ל-EFX.
 • ודא שחיישן הדופק הידני פועל כראוי.
 • רשום את שעות השימוש.

IMPORTANT! USE EXTREME CAUTION when the rear cover is removed.
Serious injury could result if fingers are pinched between the flywheel spokes, crank arms, stair arms, and drive weldment.

פעם שבוע פעם בחודש פעם ברבעון* פעם בחצי שנה**
 • וידוא פעולה תקינה.
 • בדוק נקודות ריתוך, המסגרת וחיבורי חוטים גלויים לעין.
 • בדוק את המתח של רצועות ההינע ובלם היד וכוונן לפי הצורך.
 • בדוק את מתח הסוללה.
 • ודא שהמכשיר ממוקם בצורה ישרה על הרצפה.
 • מרח חומר סיכוך על בורג מנוע ההרמה.
 • בדוק את בולם הזעזועים הפועל באמצעות גז.
 • בצע בדיקה חזותית של הרצועות לאיתור סדקים, שחיקה או בלאי חריג.
 • שאב אבק מתחת למכשיר.
 • הסר את הכיסויים ושאב מסביב ללוח האלקטרוני באמצעות שואב אבק שאינו יוצר חשמל סטטי רב.
 • נקה וסכך את מסבי הקישור האחוריים (AMT 100i בלבד).
 • בצע את אבחון התוכנה, בדוק את פעולת נורות ה-LED ורשום את נתוני מד המרחק.
 • נקה את כל המשטחים.
 • בדוק את המתח של כל הרצועות והגלגלות וודא שלא קיים בלאי חריג.
 • בדוק את הטווח המלא של החלפת ההתנגדות.
 • בצע בדיקת פעולה מלאה של כל התוכניות וההגדרות.
 • נקה את הדוושות, זרועות המדרגות, הזרועות העליונות ונקודות האחיזה.
 • נקה את רצועות ההינע והגלגלות עם החריצים בעזרת מברשת ברזל קטנה.
 • בדוק את פעולת ה-Stride Dial.
 • נקה את לוח הבקרה האלקטרוני בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך ולאחר מכן יבש אותו בצורה מלאה.
 • ודא שהדוושות נעות בצורה חלקה במישור האופקי והאנכי.
 • בדוק שחיישן הדופק האלחוטי והידני פועלים כראוי.
 • נקה את לוח הבקרה עם מסך המגע בעזרת תמיסה מדוללת של אלכוהול איזופרופיל 91% ומים בכמות שווה ולאחר מכן יבש אותה בצורה מלאה.
 • ודא שחיישן הדופק הידני פועל כראוי.
 • בצע בדיקה חזותית של כל החוטים והמחברים.
 • רשום את שעות השימוש.
 • בדוק את יציבות המכשיר וכוונן את רגליות היישור לפי הצורך.
פעם שבוע פעם בחודש פעם ברבעון* פעם בחצי שנה**
 • וידוא פעולה תקינה.
 • בדוק נקודות ריתוך, מסגרות וחיבורי חוטים גלויים לעין.
 • בדוק את המתח של רצועות ההינע וכוונן לפי הצורך.
 • בדוק את מתח הסוללה.
 • ודא שהמכשיר ממוקם בצורה ישרה על הרצפה.
 • הסר את הכיסויים ושאב מסביב ללוח האלקטרוני באמצעות שואב אבק שאינו יוצר חשמל סטטי רב.
 • ודא שהמושב מחובר היטב.
 • ודא שלוח הבקרה מכויל היטב לאופניים והחלף את הסוללות (אם רלוונטי).
 • שאב אבק מתחת למכשיר.
 • נקה את רצועות ההינע והגלגלות בעזרת מברשת ברזל קטנה.
 • בדוק את מתח טעינת הסוללה.
 • בדוק את פעולת חיישן המהירות.
 • נקה את כל המשטחים.
 • ודא שהדוושות מסתובבות בחופשיות ובצורה חלקה ברמת התנגדות 1.
 • בדוק שחיישן הדופק האלחוטי והידני פועלים כראוי.
 • נקה את לוח הבקרה האלקטרוני בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך ולאחר מכן יבש אותו בצורה מלאה.
 • בדוק את מתאם המתח (אם נמצא בשימוש). ודא שכבל החשמל לא נתפס מתחת למכשיר.
 • בצע בדיקה חזותית של כל החוטים והמחברים.
 • נקה את לוח הבקרה עם מסך המגע בעזרת תמיסה מדוללת של אלכוהול איזופרופיל 91% ומים בכמות שווה ולאחר מכן יבש אותה בצורה מלאה.
 • ודא שהמושב נע בצורה חלקה לכל אורך טווח הכוונון ושתפס המיקום פועל כראוי.
 • בדוק את רפידת הבלם והחלף אותה לפי הצורך.
פעם שבוע פעם בחודש פעם ברבעון* פעם בחצי שנה**
 • וידוא פעולה תקינה.
 • בדוק נקודות ריתוך, המסגרת וחיבורי חוטים גלויים לעין.
 • בדוק את זרועות המדרגות והמגנים לאיתור בלאי חריג.
 • בצע בדיקה חזותית של הרצועות לאיתור סדקים, שחיקה או בלאי חריג.
 • ודא שהמכשיר ממוקם בצורה ישרה על הרצפה.
 • הסר את הכיסויים ושאב מסביב ללוח האלקטרוני באמצעות שואב אבק שאינו יוצר חשמל סטטי רב.
 • ודא שרצועות ההינע מתוחות במידה הנכונה וכוונן לפי הצורך.
 • בדוק את מתח הסוללה.
 • שאב אבק מתחת למכשיר.
 • נגב את המכשיר.
 • בדוק את הקפיצים.
 • ודא שתפסי רצועות הדוושות מכוונים למומנט הנכון.
 • נקה את כל המשטחים.
 • ודא שהדוושות נעות בחופשיות ובצורה חלקה.
 • ודא שמעצרי הדוושות תקינים.
 • בצע את אבחון התוכנה, בדוק את פעולת נורות ה-LED ורשום את נתוני מד המרחק.
 • נקה את לוח הבקרה האלקטרוני בעזרת מטלית לחה ונטולת מוך ולאחר מכן יבש אותו בצורה מלאה.
 • בדוק את מתאם המתח (אם נמצא בשימוש). ודא שכבל החשמל לא נתפס מתחת למכשיר.
 • בדוק שחיישן הדופק האלחוטי והידני פועלים כראוי.
 • ודא שחיישן הדופק הידני פועל כראוי.
 • בצע בדיקה חזותית של כל החוטים והמחברים.

In addition to following the routine maintenance schedule outlined below you will want to do the following daily:

 • Inspect cables and cable ends replacing upon any sign of wear.
 • Check for kinks, frayed wires or deterioration of the cable coating. Look for signs of wear particularly at crimped ends of the cable and near pulleys.

IMPORTANT! Cables must be replaced immediately if they are damaged to avoid possible injury to users.

 

פעם שבוע פעם בחודש פעם ברבעון* פעם בחצי שנה**
 • וידוא פעולה תקינה.
 • בדוק נקודות ריתוך, המסגרת וחיבורי כבלים גלויים לעין.
 • בדוק את תנועת המכשיר כדי לוודא פעולה חלקה לאורך טווח התנועה המלא.
 • ודא שהכבלים מתוחים כראוי.
 • ודא שהמכשיר ממוקם בצורה ישרה על הרצפה.
 • בדוק את הכבלים וקצות הכבלים והחלף אם קיימים סימני שחיקה.
 • ודא שמנגנוני כוונון המושב פועלים בצורה תקינה וסכך אותם.
 • בדוק את כל פיני המשקולות כדי לוודא שהם מאובטחים.
 • שאב אבק מתחת למכשיר.
 • בדוק שכל הכבלים מתוחים בצורה נכונה.
 • נקה את כל המשטחים.
 • בדוק את הריפוד והכריות לאיתור בלאי חריג.
 • סכך את מוטות הכיוון, התותבים, קצוות המוטות, המסבים הלינאריים, התושבות והפינים הנשלפים.
 • נגב את המכשיר.
 • בדוק את הכבלים וקצות הכבלים והחלף אם קיימים סימני שחיקה.
 • ודא שהחיבור של פין ערימת המשקולות מחובר למקומו.
 • ודא שכרטיסיית ההדרכה מחוברת ושלמה.
פעם בחודש פעם ברבעון* פעם בחצי שנה**
 • נגב את המסך עם תמיסה מאושרת. (אין להשתמש בחומרים חומציים.)
 • ודא שדף הבית מתוכנת כראוי.
 • ודא שרשימת הערוצים תואמת לדרישות מכון הכושר.
 • ודא שהחלפת הערוצים והגברת העוצמה פועלות כראוי.
 • ודא שתמונת הווידאו ברורה בכל הערוצים.
 • ודא שכיסוי הכבל הדקורטיבי שלם ומיושר היטב.
 • ודא שניתן להשתמש בלוח הספרות להחלפת ערוצים.
 • ודא שהשמע תואם לווידאו.
 • ודא ששקע האוזניות פועל.

*בצעו את כל הבדיקות המפורטות בסעיף 'חודשי' וכן את הבדיקות באות. **בצעו את כל הבדיקות המפורטות בסעיף 'חודשי ורבעוני' וכן את הבדיקות באות.